Styrelsen

Styrelsen 2015

Ordförande Larsa Sandström tel 070-234 14 00
Kassör Ove Ståhl tel 076-144 00 09
Ledamot Leif Länghemmer
Ledamot Stefan Furehed
Ledamot Peter Jonson
Suppleant Mats Hansson
Suppleant Jeanette Haag
Suppleant Sofie Enberg

Arbetsutskott (AU) består av Ordförande och Kassör, Larsa Sandström samt Ove Ståhl